catalytic-oxidizer-diagram1Blaauw Ovens ontwerpt en levert thermische naverbranders. Een thermische naverbrander is een innovatieve oplossing voor het naverbranden van vluchtige organische stoffen (VOS).

Onze naverbranders worden toegepast bij uiteenlopende processen; waarbij de afgassen organische koolwaterstoffen bevatten. Organische stoffen die vrijkomen in het productproces mogen volgens de VOS Milieuwet niet meer direct in de buitenlucht gelost worden.

De naverbrander is als rookgasreiniging geschikt voor alle organische (afval) stoffen. Voorbeelden voor toepassingen met thermische naverbranders zijn:

  • Was uitsmelt ovens, onder andere gebruikt in de metaalindustrie
  • Debinding ovens voor het bakken van technische keramiek
  • Diverse processen voor afvalstoom opwerking
  • Keramiekovens voor producten met organische toevoegingen

Alle vluchtige koolwaterstoffen oxideren tussen 750 en 1000 graden Celsius tot CO2 en H20. Om deze VOS te oxideren worden de vervuilde afgassen opgewarmd met een overmaat aan zuurstof.Vaak is er ook een katalysator in de naverbrander aanwezig om de oxidatie volledig en snel te laten verlopen. Deze opwarming kan met een gasgestookt proces of met elektrische verwarming.

Gasverwarmde naverbranders

Gasgestookte thermische naverbranders zijn geschikt om grotere volumes aan afgassen te zuiveren. De rest warmte van de naverbrander wordt gebruikt om de inkomende afgasstroom op te warmen.Hierdoor kan de thermische naverbranding efficiënter verlopen. De gasverwarmde naverbrander wordt vaak gebruikt in combinatie met een katalysator om de naverbranding snel en volledig te laten verlopen.

Elektrisch verwarmde naverbranders

Elektrisch verwarmde thermische naverbranders zijn geschikt als er kleinere volumes afgassen gezuiverd moeten worden. Het kan een voordeel zijn om met elektrische naverbranders te werken als er gaswassers en filters in de installatie aanwezig zijn die een beperkte capaciteit hebben. Of als er geen gasvoorziening aanwezig is.

Geïntegreerde besturing van uw thermische naverbrander

Wij integreren de besturing en beveiliging van uw naverbrander in uw installatie. Hierdoor verbruikt de naverbrander geen onnodige energie. ook zijn de installatie beveiligingen dan volledig op orde.


TOP